Swedish Road Tests

line1.jpg (2560 bytes)

Click on images for a large picture.

From Magazine: Motor no 20 / 57
"Motor bedömmer Plymouth Savoy V8"

motor1.jpg (369378 bytes)

Size: 361 kB

motor2.jpg (331078 bytes)

331 kB

motor3.jpg (470868 bytes)

471 kB

 

From Magazine: Populär Mekanik Magasin för alla Augusti 1957
(Swedish Edition of Popular Mechanics Magazine)
"Plymouth-ägarna prisar köregenskaperna och vagnens nya stil"

pmtestp1.jpg (441409 bytes)

Size: 441 kB

pmtestp2.jpg (507523 bytes)

508 kB

pmtestp3.jpg (490720 bytes)

491 kB

pmtestp4.jpg (261311 bytes)261 kB

 

From Magazine: Teknikens Värld no 19 1957
"Teknikens Värld testar Plymouth Savoy"

TVPlymtest1.jpg (457305 bytes) TVPlymtest2.jpg (347500 bytes) TVPlymtest3.jpg (397424 bytes)
Size: 457 kB 348 kB 397 kB