About Plymouth -57/-58

line1.jpg (2560 bytes)

Some differences between a Plymouth made 1957 and 1958 (in Swedish)


-57

-58

57backlamp.jpg (2357 bytes)

Baklyset flyttades på 58an ner där backlampan satt på 57an.
Detta eftersom de amerikanska myndigheterna ansåg att 57ans stora lampor var trafikfarliga !

58backlamp.jpg (2296 bytes)


-57

-58

57front.jpg (5351 bytes)

58front.jpg (4877 bytes)

57an har en huvudstrålkastare per sida medan 58an har två.
Tanken vid utvecklingen av 57an var att använda dubbla strålkastare men det blev inte godkänt av de amerikanska myndigheterna att använda dubbla strålkastare förrän till 1958 års modell.
Den inre delen på 57an innehåller parkeringsljus och blinker, på 58an flyttades den upp mella de dubbla strålkastarna.
Den nedre grillen (under kofångaren) hade på 57an vertikala slitsar i frontplåten medan det på 58an sitter en grill i samma stil som den stora grillen.
Huv- och grillemblemen är också olika.

-57

-58

Navkapslarna ändrades mellan de två årsmodellerna.

wpe3B.jpg (2060 bytes)

wpe3C.jpg (2497 bytes)


Visit the  Plymouthcentral.com   for more modelinformation, option och features.